• Home
  • /
  • Shop
  • /
  • Miễn phí 50 hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp ký với khách hàng cá nhân

Miễn phí 50 hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp ký với khách hàng cá nhân

Hợp đồng điện tử đầu tiên ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT tại Việt Nam được tích hợp:
Dấu thời gian timestamp,
Ký số nâng cao AdES, công nghệ xác thực lâu dài LTV, LTANS
Tự động hóa quy trình, 100% không giấy tờ
Xem xét, chỉnh sửa và ký số mọi lúc, mọi nơi
Tiết kiệm thời gian và chi phí đến 90%