• Home
  • /
  • Shop
  • /
  • Miễn phí 50 văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận điện tử bởi phần mềm SAVIS eCertify

Miễn phí 50 văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận điện tử bởi phần mềm SAVIS eCertify

Giải pháp Chứng chỉ, chứng nhận ĐIỆN TỬ đầu tiên tại Việt Nam
Khẳng định quyền tác giả
Toàn quyền kiểm soát tài liệu
Gắn ký đóng dấu thời gian TrustCA Timestamp
Ký số nâng cao, xác thực lâu dài LTV/LTANS
Smart form, tự động hóa quy trình

Miễn phí 50 văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận điện tử trên phần mềm SAVIS eCertify